Liczba odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1
mod_vvisit_counterWczoraj61
mod_vvisit_counterBieżący tydzień62
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień566
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc1376
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc2786
mod_vvisit_counterOgółem390581Ochrona Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz przepisów krajowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r. Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.
informujemy, iż:
1.    Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:
a)     KOJRA  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  adres:  Al. Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  4b/2,  05-077  Warszawa,  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIII  Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000647618. NIP: 5272773807, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł - w  zakresie zakupu produktów towarzystw   ubezpieczeniowych,   które  Konsorcjum  posiada w swoich pełnomocnictwach;
b)    Kancelaria ubezpieczeniowa Jarosław Czarkowski Spółka Komandytowa, ul. Wolności 46, 08-300 Sokołów Podlaski – w zakresie zakupu produktów towarzystw ubezpieczeniowych, które Kancelaria posiada w swoich pełnomocnictwach;
2.    Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3.    Pani/Pana  dane  osobowe  będą  w celach związanych ze świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, a w szczególności:
a)    w  celu  zawarcia  za  wnioskowanej  przez  Panią/Pana  umowy  ubezpieczenia  oraz  w  celu  jej  obsługi,  w tym do: przeprowadzenia  analizy  Pani/Pana  potrzeb  w  zakresie  wnioskowanego  przez  Panią/Pana produktu ubezpieczeniowego, porównania i przedstawienia Pani/Panu ofert produktu ubezpieczeniowego podmiotów, na rzecz których KOJRA Sp. z o.o. / Kancelaria Ubezpieczeniowa Jarosław Czarkowski Spółka Komandytowa prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, informowania  o  kończącej  się,  zawartej  Panią/Pana  umowie  ubezpieczenia  lub  innych  datach związanych z umową ubezpieczenia, informowania o warunkach zawartej przez Panią/Pana umowy ubezpieczenia,
b)    w celu marketingu i promocji produktów ubezpieczeniowych, w tym do: przeprowadzenia analizy Pani/Pana potrzeb w zakresie innych produktów ubezpieczeniowych, informowania   w   przypadku   zmian   rynkowych   w   zakresie   produktów   ubezpieczeniowych mogących mieć dla Pani/Pana znaczenie, przedstawiania  Pani/Panu  ofert  innych  produktów  ubezpieczeniowych.
4.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:
a)    zgoda osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO),
b)    fakt, iż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt b RODO),
c)    uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione osobom  fizycznym  wykonującym  czynności  agencyjne,  wyłącznie  w  celach,  o  których  mowa  powyżej.  Ponadto  dane  te  mogą  być przekazywane  podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie  Kancelarii Ubezpieczeniowej Jarosław Czarkowski Spółka Komandytowa,  przy  czym  takie  podmioty  te  będą przetwarzały  dane  na  podstawie  umowy  z  administratorem  i  wyłącznie  zgodnie  z  poleceniami  administratora.
6.    Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  nie  dłuższy,  niż  jest  to  niezbędne  do  celów,  w  których  dane  te  są przetwarzane. Pani/Pan  zgłosić  sprzeciw  wobec  takiego  przetwarzania.  W  przypadkach,  w których dane osobowe gdy dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
7.    Informujemy,  że  ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  żądania  ich sprostowania,   usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   
a   także   prawo   do   przenoszenia   swoich   danych osobowych.  Jeśli  podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  prawnie  uzasadniony  interes administratora,   może   Pani/Pan   wnieść   sprzeciw   wobec   przetwarzania   takich   danych   osobowych.  Informujemy,  że  w  zakresie,  w  jakim  podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  jest  Pani/Pana  zgoda,  ma Pani/Pan  prawo  cofnięcia  takiej  zgody  w  każdym  czasie.  Cofnięcie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.    Informujemy,  że  ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   jeśli   Pani/Pan   sądzi,   że   przetwarzanie   danych   osobowych   jej   dotyczące   narusza obowiązujące przepisy prawa.
9.    Podanie  danych  osobowych  w  celu  zawarcia  i  obsługi  wnioskowanej  umowy  ubezpieczenia  jest  dobrowolne, ale do porównania dostępnych ofert produktu ubezpieczeniowego w celu przedstawienia Pani/Panu oferty takiego produktu oraz do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
10.    Informujemy,  że  Pani/Pana  dane  mogą być  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w  formie profilowania.
11.    Informujemy również,  iż  w  związku  ze  złożeniem  przez  Panią/Pana  wniosku  
o  zawarcie  umowy  ubezpieczenia  za pośrednictwem   Kancelarii Ubezpieczeniowej Jarosław Czarkowski Spółka Komandytowa lub  w związku  z  zawarciem  takiej  umowy, Pani/Pana  dane  osobowe  będą  również  przetwarzane  przez  odpowiedni zakład  ubezpieczeń,  z  którym  zawierana  będzie  umowa  ubezpieczenia.  


 

Kontakt

tel.:  25 787 79 76

tel.:  606 160 582

fax.: 25 781 69 83


e-mail:

czarkowscy@op.pl

kancelaria.ubezpieczeniowa@op.pl

kancelaria.ubezpieczeniowa@onet.pl


godz. otwarcia:

pon. - pt. 8-17

sob. 8-12

Aktualny czas

Kalendarz