Ubezpieczenia Sokołów Podlaski - Ubezpieczenia komunikacyjne
Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych


Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Na mocy ustawy ubezpieczeniowej, każdy posiadający pojazd podlegający rejestracji, jest zobowiązany wykupić polisę OC. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli pojazd rejestruje się na okres krótszy niż rok, możliwe jest wykupienie polisy krótkoterminowej.

Więcej…
 
Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zasady i warunki ubezpieczenia regulują OWU Towarzystw Ubezpieczeniowych.


Ubezpieczenie AC zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek:

Więcej…
 
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczeniem objęci są również pasażerowie samochodu.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także:

Więcej…
 
Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance daje możliwość ochrony kierowcy oraz pasażerów pojazdów. Jest to zarówno ochrona techniczna jak i medyczna. Pomoc jest udzielana w przypadku awarii auta, unieruchomienia, a czasem również jego kradzieży. Pomoc jest udzielna również w przypadku choroby kierowcy lub pasażera.

Więcej…
 
Zielona Karta

Obowiązkowa polisa odpowiedzialności cywilnej dla pojazdu zarejestrowanego w Polsce działa także w innych krajach Unii Europejskiej i państwach stowarzyszonych ze wspólnotą.

Przy wjeździe do krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw stowarzyszonych nie trzeba legitymować się Zieloną Kartą. Wystarczy mieć przy sobie dowód zawarcia i opłacenia składki na polisę OC.

Więcej…
 
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

„Nieznajomość prawa szkodzi”, ale przecież trudno swobodnie poruszać się w gąszczu przepisów, nie zajmując się profesjonalnie prawem na co dzień. Ryzyko uczestniczenia w jakimś sporze prawnym jest dla każdego z nas całkiem realne. Spór może być wynikiem naszego świadomego działania, ale może również nastąpić na skutek działań innej osoby, na co nie mamy żadnego wpływu.

Więcej…
 

Kontakt

tel.:  25 787 79 76

tel.:  606 160 582

fax.: 25 781 69 83


e-mail:

czarkowscy@op.pl

kancelaria.ubezpieczeniowa@op.pl

kancelaria.ubezpieczeniowa@onet.pl


godz. otwarcia:

pon. - pt. 8-17

sob. 8-12

Aktualny czas

Kalendarz

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości