Ubezpieczenie firmowe

Ubezpieczenia
firm
Obowiązkowe i dobrowolne OC przedsiębiorcy
Ochrona
życia
Ubezpieczenie grupowe
dla pracowników
Ubezpieczenie dla floty
pojazdów firmowych

Polisa dla firm zawiera kompleksową ochronę nie tylko majątku firmy, lecz również przed ryzykiem związanym z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności. Taka polisa może obejmować ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, zniszczeniem mienia przez pożar, huragan, gradobicie i inne warunku atmosferyczne.

Ubezpieczenia firm

Polisa obejmująca ochronę firm zapewnia wypłacalność ubezpieczenia w przypadku uszkodzenia mienia i wielu zdarzeń losowych – ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (w tym danych, programów i nośników); ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie mienia w transporcie i spedycji; ubezpieczenie szyb, wandalizmu oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Takie ubezpieczenie może zostać skonfigurowane na wiele sposobów, dlatego składka zawsze jest obliczana w indywidualny sposób. Niektóre towarzystwa oferują oddzielne ubezpieczenia dla poszczególnych branż. Można również spotkać oferty „all risk”, czyli zawierające ubezpieczenie od każdego rodzaju ryzyka.

Obowiązkowe i dobrowolne OC przedsiębiorcy

Prowadząc własną firmę, można nieświadomie wyrządzić szkodę osobie trzeciej, która może nas słono kosztować. Przed takimi wydatkami skutecznie chroni polisa OC.

Polisa OC w wielu branżach jest obowiązkowa, szczególnie tam, gdzie wymagane są odpowiednie uprawnienia i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. OC jest wymagane wśród adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych…

Polisa OC dla firm zapewnia odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego przedsiębiorstwa z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności, a także odpowiedzialność za produkt lub usługi. Ochroną obejmuje się szkody, które mogą wyniknąć ze strony firmy.

W związku z tym, że szkody nie są rzadkością, a żądanie odszkodowania mają wysoką wartość, coraz więcej firm jest zainteresowanych polisą OC.

Ochrona życia i zdrowia pracowników

Polisa na życie i zdrowie pracowników zapewnia wsparcie finansowe bliskim ubezpieczonego w momencie, kiedy go zabraknie. Tego typu polisy często są rozszerzane o ochronę zdrowia i zapewniają wsparcie w czasie choroby, wypadku, pobytu w szpitalu, a nawet śmierci osób bliskich.

Często do tego typu polis zaliczają się osoby już od 16 roku życia, które są zdolne do pracy i nie otrzymują świadczeń rehabilitacyjnych.

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników

To polisa, która najczęściej jest oferowana w ramach umowy z pracodawcą. Pracownicy mogą przystąpić do takiego ubezpieczenia na ustalonych z góry warunkach. Tego typu polisa dla pracowników jest oferowana na równych składkach dla wszystkich pracowników.

W zależności od ubezpieczyciela polisę można dopasować idealnie do potrzeb pracowników. Mogą zaliczać się w niej tylko elementy związane z utratą zdrowia (ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, nowotworu, udaru lub zawału) albo doświadczenie nieszczęśliwego wypadku lub pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenie dla floty pojazdów firmowych

Firmy, które posiadają mnóstwo pojazdów, nie muszą ubezpieczać każdego z nich osobno. Ubezpieczona może zostać cała flota i może obejmować OC, AC, NNW, Assistance, zieloną kartę, a nawet ubezpieczenie utraty wartości pojazdu, dodatkowego wyposażenia oraz szyb.

To idealna oferta dla firm transportowych i spedycyjnych, ponieważ tutaj, chociażby jeden dzień przestoju stanowi straty finansowe.

Współpracujemy z:


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/unlimited-logo-carousel/inc/views.php on line 28